Upozornenie

Chystáte sa vstúpiť na stránky, ktorých obsahom je erotická a sexuálna tematika. Vstupom na stránky súhlasíte so všetkými nižšie uvedenými bodmi a potvrdzujete pravdivosť v nich uvedených informácií.

1. Mám viac než 18 rokov. Ak sa nachádzam v inom štáte než SR, potvrdzujem skutočnosť, že spĺňam podmienky dospelosti tohoto štátu (väčšinou 21 rokov).

2. Beriem na vedomie, že vstupom na stránky môžem zhliadnuť eroticky a sexuálne orientované materiály.

3. Nebudem ďalej poskytovať obsah týchto stránok ďalším osobám, ktoré týmto podmienkam nevyhovujú, alebo ktoré by to poburovalo.

4. Na stránky vstupujem dobrovolne, môj záujem o obsah, ktorý by obsahoval erotickú, či sexuálnu tematiku je čisto súkromný a tento obsah ma neuráža, ani mi nezpôsobí inú ujmu.

V prípade, že se úplne stotožňujete s týmito podmienkami môžete
si vybrať z ponuky programov.